Materi Bahasa Jawa

Paragraf Dheduktif lan Induktif

  • Ukara Baku yaiku ukara kang dadi dasare paragraf utawa kang pokok.
  • Ukara Panerang yaiku ukara kang isine njlentrehake ukara baku supaya maksude bisa dimangerteni dening kang maca.
  • Paragraf dheduktif yaiku paragraf kang ukara bakune ana ing wiwitane paragraf.
  • Paragraf induktif yaiku paragraf kang ukara bakune ana ing pungkasane paragraf. (lebih…)